top of page

Betalingsvoorwaarden

Wanneer u aantoonbaar voldoende aanvullend verzekerd bent voor fysiotherapie vindt betaling rechtstreeks plaats via de zorgverzekeraar.
Indien dit niet het geval is dan dient u per behandeling af te rekenen (zie tariefgegevens). Betaling vindt plaats per factuur via mail en kan met IDeal.
 

  1. Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt/cliënt en de fysiotherapeut. 

  2. Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken die niet of te laat geannuleerd worden, zullen in rekening worden gebracht. 

  3. Betaling voor de fysiotherapeutische diensten geschiedt binnen 28 dagen na de factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en staat het de fysiotherapeut vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast de declaratie zal ook wettelijke rente worden gevorderd. 

  4. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de patiënt/cliënt.

bottom of page