top of page

Klachtenregeling

U mag ervan uitgaan dat wij als fysiotherapeuten ons vak zo goed mogelijk uitoefenen. Heeft u toch klachten over de behandeling of de manier waarop wij met u omgaan, dan is het goed om dat kenbaar te maken. Voor uzelf, voor andere patiënten en voor de kwaliteit van de fysiotherapie.

 

Om te beginnen is het de moeite waard om een gesprek aan te gaan met uw behandelend fysiotherapeut zelf of, als u dat prettiger vindt, met een andere fysiotherapeut uit de praktijk. Ook is het mogelijk om uw klacht eerst schriftelijk aan ons voor te leggen. Levert een persoonlijk gesprek of bemiddeling niet het gewenste resultaat op, dan kunt u gebruik maken van de klachtenregeling van het KNGF.
 
Al onze fysiotherapeuten zijn bij deze klachtenregeling aangesloten. In de, in de wachtkamer aanwezige, folder “Als u rondloopt met een klacht over uw fysiotherapeut” kunt u nog meer informatie vinden over de genoemde klachtenregeling.

Voor meer informatie over de KNGF klachtenregeling, ga naar: KNGF klachtenregeling

bottom of page