top of page

LGBTQIA+ Gemeenschap

Voor veel mensen in de LGBTQIA+ gemeenschap is het soms moeilijk om zorg te zoeken. Zij voelen zich niet altijd begrepen voelen door zorgverleners, of hebben te maken met genderdysforie.

LGBTQIA+ gemeenschap in de zorg

Manuele Therapie Amsterdam Houthavens

Genderdysforie is niet bij iedere zorgverlener een bekend probleem en krijgt daardoor niet altijd de juiste plek. Jip Lippe zet zich graag in voor deze mensen omdat die als trans persoon deze ervaringen kent en graag anderen wilt helpen die zorg behoeven maar niet altijd de geschikte hulpverlener kunnen vinden. Ook zijn er bepaalde klachten die bijvoorbeeld vaker voorkomen bij mensen met genderdysforie, zoals bijvoorbeeld rugklachten door het aannemen van een houding of het dragen van een binder.


Jip verwelkomt graag deze mensen in de praktijk om samen een oplossing te vinden voor deze gezondheidsproblemen.


Vergoeding / verwijzing


De behandeling wordt door de verzekering vergoed indien je aanvullend verzekerd bent voor fysiotherapie. Sinds 2007 kun je zonder verwijzing van de huisarts via de directe toegankelijkheid rechtstreeks naar de fysiotherapeut.

bottom of page