top of page

Ontspanningsinstructie

Door lichamelijke of geestelijke (over)belasting kan de spanning in het lichaam toenemen. Vaak gebeurt dit geleidelijk waardoor de spanningsopbouw niet (direct) bewust wordt opgemerkt. Daardoor kan de gespannen toestand als normaal ervaren worden met als gevolg dat het lichaam niet meer ontspant. Ook wanneer de stresssituatie voorbij is kan de spanning onbewust blijven bestaan.

Behandeling bij spanning / stress problematiek

Manuele Therapie Amsterdam Houthavens

Wanneer er geen duidelijke oorzaak is van klachten


De oorzaak van de klachten is vaak niet duidelijk. De signalen van het lichaam worden niet begrepen of (onbewust) genegeerd. Als gevolg hiervan gaan de lichamelijke klachten meer op de voorgrond treden en kan de wisselwerking tussen oorzaak en gevolg onduidelijker worden.


Lichamelijk onderzoek levert in eerste instantie vaak geen duidelijke medische diagnose op. Dit kan zorgen voor extra onzekerheid waardoor de lichamelijke spanning juist toe zal nemen. Hierdoor kunnen de klachten zelfs verergeren. Spanning kan op verschillende manieren tot uiting komen.


Het kan resulteren in lichamelijke klachten zoals vermoeidheid, nek- en rugklachten, bekkenklachten, druk op de borst, hartkloppingen, moeite met ademhalen, duizeligheid, tintelingen in armen en benen, hoofdpijn, maagklachten, darmklachten, overmatig transpireren enzovoort.


Het kan ook resulteren in psychische klachten zoals lusteloosheid, geestelijke vermoeidheid, slapeloosheid, angstgevoelens, onzekerheid, piekeren, concentratieproblemen, prikkelbaarheid, onrust, gejaagdheid, vermijden van moeilijke situaties, neerslachtigheid, niet kunnen genieten, overactief zijn enzovoort.


Wat doen wij?


De fysiotherapeut is in staat om een gericht onderzoek naar het lichaamsbewustzijn, het adempatroon en de mogelijkheden tot ontspannen uit te voeren. We werken binnen de praktijk met onder andere de methode van Dixhoorn. We hebben een ruime ervaring met het werken met spanning in het lichaam. 


Vergoeding / verwijzing


De behandeling wordt door de verzekering vergoed indien u aanvullend verzekerd bent voor fysiotherapie. Sinds 2007 kunt u zonder verwijzing van de huisarts via de directe toegankelijkheid rechtstreeks naar de fysiotherapeut.

bottom of page